Kurs Letni Gratia Artis – artystyczne warsztaty plenerowe

Kurs Letni Gratia Artis w Krakowie

Plenerowe Warsztaty Letnie Gratia Artis odbywają się w Krakowie w 2 terminach do wyboru po 10 dni: odpowiednio 1-szy cykl 10-cio dniowy odbywa się od 1-go do 10-go lipca zaś 2-gi od 1-go do 10-go sierpnia 2024 roku. Zajęcia te należą do Multimedialnego Programu Gratia Artis, dają możliwość wykorzystania okresu wakacyjnego na twórczy udział w wielomedialnych warsztatach artystycznych z możliwością wybrania lub połączenia swoich ulubionych ekspresji spośród programów dostępnych poniżej w tym rysunku, rzeźby, ceramiki, malarstwa, grafiki, fotografii. 

Programy letnich zajęć warsztatowych są dostosowane do indywidualnych wymogów rekrutacyjnych wybranych uczelni artystycznych i zestawiane w kompleksowe przygotowanie do egzaminów na studia artystyczne w Polsce oraz zagranicą.  Zaś dla młodych  miłośników sztuki i pasjonatów mogą stanowić przyjemny sposób na twórcze spędzenie lata poprzez praktyczne poznawanie warsztatu artystycznego w wybranych przez siebie dowolnych technikach i mediach.

kurs rysunku Gratia Artis Kraków

kurs malarstwa Gratia Artis w Krakowie

wzornictwo Gratia Artis Kraków

kurs fotografii Gratia Artis Kraków

kurs rzeźby Gratia Artis Kraków

scenografia kurs na ASP Gratia Artis Kraków

Kurs przygotowawczy Intermedia Gratia Artis Kraków

operatorstwo kurs Gratia Artis kurs przygotowawczy na ASP do szkoły filmowej

grafika kurs przygotowawczy Gratia Artis Kraków

animacja kurs na grafikę kurs przygotowawczy na ASPGratia Artis do szkoły filmowej

historia sztuki Gratia Artis Kraków kurs przygotowawczy na ASP

Cykl ten skierowany jest do młodych pasjonatów sztuki w tym także kandydatów wybierających się na wszystkie wydziały Akademii Sztuk Pięknych w Polsce a także do Szkół Filmowych, Wydział Sztuki UKEN oraz inne wyższe uczelnie artystyczne w kraju i za granicą w tym: Prague College, Universitat der Kunste Berlin, Bauhaus-Universitat Weimar, Univesity of the Arts London (Central Saint Martins), Chelsea College of Art and Design, Birmingham Institute of Art and Design, Royal Academy of Arts, Pennsylvania Academy the Fine Arts – Philadelphia, New York Academy of Art, Art Students League of New York, School of Visual Arts New York.

kurs rysunku i malarstwa – akt, martwa natura, kompozycja industrialna
kurs rzeźby – akt, portret, szkic rzeźbiarski, industrialna kompozycja rzeźbiarska
scenografia
– realizacja projektów scenograficznych i kostiumów
wzornictwo/design /architektura wnętrz
– kreowanie form, stosowanie koloru, ergonomia i funkcja
intermedia
– realizacja projektów i działań multimedialnych
kurs animacji i operatorstwa
– realizacja obrazu filmowego
kurs fotografii
– kreowanie fotografii cyfrowej
przygotowanie teczek
– kompletowanie prac, selekcja, ekspozycja
kurs wiedzy specjalistycznej 
– dedykowane wydziałom wykłady i prezentacje
historia sztuki 
– wykłady uzupełniające, prezentacje multimedialne (opcja dla chętnych)

Miejsce: Kraków, Plac Matejki 3 Artystyczne Pracownie Gratia Artis, pracownia 8 (vis a vis gmachu ASP) 5 minut od Dworca PKP i PKS.
Infolinia Gratia Artis tel. 604 062 988 – w godz. 9.00-18.00 – Piotr Suchodolski, koordynator kursu.

Zajęcia odbywają się codziennie cykl 10-ciodniowy od 1 lipca do 10 lipca oraz od 1-go do 10-go sierpnia 2024 włącznie w godz. 10.00-16.00 (przerwa obiadowa 12.30-13.00) z opcjonalną możliwością zakwaterowania w Domu Studenckim UJ w pokojach 2 osobowych (patrz pakiet informacyjny).

Kurs jest realizowany pod opieką dydaktyczną akademickiej kadry naukowej w formie praktycznych zajęć profilowanych. Program uwzględnia indywidualny stopień zaawansowania kandydatów i pozwala pod okiem pedagoga i opiekuna warsztatów na zweryfikowanie swoich umiejętności oraz utwierdzenie się w przekonaniu co do trafności wyboru właściwego kierunku studiów. Twórcze warsztaty dają także sposobność kompletowania prac do t.z.w. „teczki”. Program kursu obejmuje ukierunkowane strategie przygotowawcze mające zastosowanie w praktykach egzaminacyjnych.

Skuteczność kursów programu Gratia Artis w minionym roku akademickim:

Gratia Artis skuteczność kursów

Zakwaterowanie
Opcja noclegowa dla osób przyjezdnych w domu studenckim 60 zł za dobę od osoby.
Noclegi w pokojach 2 i 3 osobowych dostępne wyłącznie na czas kursu dla uczestników programu Gratia Artis na podstawie przesłanej karty uczestnika.koszty:
Dzienny koszt uczestnictwa to 192 zł, zajęcia w godz. 10.00-16.00 , przerwa obiadowa 12.30-13.00
Odpłatność za kurs naliczana jest według wielokrotności dni uczestnictwa.
koszt warsztatów w Krakowie : 1-10 lipca lub 1-10 sierpnia
opłata normalna – bez obiadów i bez zakwaterowania –1920 zł,
opłata normalna – z zakwaterowaniem bez obiadów– 2500 zł (zakwaterowaniem 60 zł doba)
opłata ulgowa specjalna – 1600 zł (obniżona o 320 zł) dostępna tylko dla uczestników minionych kursów i warsztatówbez obiadu i bez zakwaterowania -1600 zł – dotyczy wyłącznie uczestników minionych edycji edukacyjnych programów Gratia Artis.

Wyżywienie jest opcjonalne i dostępne odpłatnie dla uczestników kursu i warsztatów Gratia Artis na parterze w budynku naszych pracowni (vis a vis gmachu ASP), w vegetariańskim barze „Glonojad” w cenie pomiędzy 20 a 40 zł dostępne pomiędzy godz. 10.00-tą a 20.00-tą.

Uczestnicy otrzymują w ramach opłaty do dyspozycji w pracowniach sztalugi rysunkowe stacjonarne i plenerowe, deski rysunkowe, w trzech formatach, papiery rysunkowe w dowolnych formatach, bristole, papiery szare, węgiel rysunkowy, grafity, ołówki, sangwiny, pastele, fiksatywy, gumki, tusz, emulsje do gruntowania, klipsy, etc. za wyjątkiem materiałów malarskich i pasteli.

Rejestracja
Pakiety informacyjne zawierające szczegółowe informacje o grupach zajęciowych oraz formularz karty uczestnika wraz z mapką lokalizacji odsyłany zwrotnie drogą elektroniczną e-mail według kolejności zgłoszeń dokonanych drogą Rejestracji Elektronicznej.

Uwaga: Rejestracja jest warunkiem uczestnictwa w kursie.

Aby potwierdzić rezerwację miejsca należy otrzymaną kartę uczestnika wypełnić i odesłać e-mailem, lub pocztą do biura koordynacyjnego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.

SMS-em lub WhatsApp’em na nr. +48 604062988 lub

mailem: s2point@kr.onet.pl

Biuro organizacyjne INCI Program Gratia Artis ASP
ul. Salwatorska 4 pok.11, 30-109 Kraków,

Informacja dla opłacających zajęcia przelewem na konto organizatora:

INCI – Gratia Artis
PKO BP II Oddział Kraków
11 1020 2906 0000 1302 0123 9698

tytuł wpłaty:
Kurs Letni Gratia Artis – ASP
imię i nazwisko uczestnika…….

Uwaga:
Odesłana karta potwierdza uczestnictwo w kursie rezerwując miejsce na liście uczestników.
Rezerwacja miejsca na kursie nie jest możliwa bez odesłania do naszego biura wypełnionej karty uczestnika zaopatrzonej dowodem wpłaty zaliczki w kwocie 500 zł (patrz karta zgłoszeniowa) i traci ważność.

Informacje dodatkowe – koordynator d/s kursu Piotr Suchodolski, tel. 604 062 988

Call Now ButtonZadzwoń