Animacja i Operatorstwo

animacja kurs na grafikę kurs przygotowawczy na ASPGratia Artis do szkoły filmowej

operatorstwo kurs Gratia Artis kurs przygotowawczy na ASP do szkoły filmowej

To dedykowane zajęcia kierunkowe stanowiące część integralną Kursu Całorocznego Gratia Artis ASP w formie kursu przygotowawczego dla kandydatów na studia artystyczne na Wydziałach Intermediów, Grafiki, Sztuki Mediów na ASP i UP, Szkołach Filmowych w Łodzi i Warszawie i innych wydziałach Akademii Sztuk Pięknych w Polsce a także artystycznych uczelniach poza granicami kraju. W trakcie profilowanych zajęć uczestnicy kursu mają możliwość pełnego przygotowania się do egzaminów wstępnych na wymarzone studia artystyczne oraz pogłębienia wiedzy niezbędnej dla późniejszych studentów wydziałów graficznych, projektowych, intermedialnych oraz wydziałów produkcji filmowej.
Indywidualne działania twórcze pozwalają na uświadomieniu młodym twórcom że On sam podobnie jak Jego dzieło znajdzie się w nierozłącznym trójkącie tj. Twórca-Dzieło-Odbiorca. Dlatego też ważne jest aby w trakcie warsztatów było możliwe porównanie osiągnięć innych młodych eksperymentujących talentów oraz wymianę myśli. Praktyczne zetknięcie z dowolnie wybraną formą obrazu oraz pogłębienie warsztatu filmowca czy animatora służy wzbogaceniu dzieła plastycznego i kształtuje pełniejsze przygotowanie do świadomej prezentacji swoich dokonań nowemu odbiorcy oraz konfrontacji ich na płaszczyźnie sztuk audio-wizualnych.
Uczestnicy tych zajęć mają możliwość indywidualnego rozwoju talentu, swoich twórczych predyspozycji i zastosowanie ich w kreowaniu obrazu i dźwięku cyfrowego . Kursanci już po kilkunastu godzinach zajęć rozpoczynają realizację samodzielnych form animacyjnych, fotograficznych czy filmowych. Także wykreowane przez siebie zdjęcia do etiud samodzielnie lub przy pomocy nieco bardziej doświadczonych kolegów opracowują waz z montażem w procesie post-produkcji.

Zatem sprawdźmy, jak powstaje obraz cyfrowy i czym różni się praca animatora od operatora?

Uwaga: Kurs ten jest dostępny po uprzedniej rejestracji w zakładce formularz zapisy  na Całoroczny Kurs Gratia Artis – ASP lub Kurs Letni Gratia Artis, Warsztaty i jest jego integralną częścią.

więcej przykładów prac uczestników warsztatów

Call Now ButtonZadzwoń