Środy z aktem – warsztaty rysunkowo-malarskie

Środy z aktem to całoroczna forma cyklicznych warsztatów rysunkowo-malarskich odbywających się we wszystkie środy w miesiącu.
Dostępność zajęć jest wyłączna dla zarejestrowanych uczestników kursów Gratia Artis lub zarejestrowanych wyłącznie na środowe zajęcia warsztatowe.

Cykl ten jest bezpłatny tylko dla osób już uczestniczących w zajęciach grup warsztatowych Gratia Artis (według wybranych programów zajęć).
Forma poznania anatomii oraz użycie zdobytej wiedzy w praktykach rysunkowo-malarskich daje uczestnikom sposobność szybkiego rozwoju warsztatu artystycznego oraz swobodę ekspresji w posługiwaniu się narzędziami.

Cykl ten jest płatny wyłącznie dla osób z poza kursów Gratia Artis a koszt uczestnictwa w jednej dowolnie wybranej 3 godzinnej sesji zajęć środowych rysunku modela z natury wynosi 160 zł w cyklu całorocznym lub 220 zł w programie intensywnych zajęć indywidualnych wraz z dostępem do modela, papierów oraz materiałów i narzędzi artystycznych niezbędnych w trakcie trwania kursu lub  warsztatów.

Środowe zajęcia ze studium aktu trwają każdorazowo w godz. od 17.00 -tej do 20.00 -tej. Opcjonalnie w wersji poszerzonej akt dostępny jest także w  poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 17.00 -tej do 20.00 -tej oraz  w soboty od godz. 10.00 – tej do 13.00 – tej

Opłata rejestracyjna 50 zł, dokonywana jednorazowo tylko w pierwszym dniu uczestnictwa.
Sesje wieczorowe trwające od 17.00 do 20.00 i obejmują:
–    Rozwijanie umiejętności warsztatowych w oparciu o wnikliwą analizę anatomii aktu i portretu,
–    Kompozycja aktu z uwzględnieniem kontekstu przestrzeni w rysunku i malarstwie,
–    Warsztatowe tajniki technik rysunkowych, graficznych i malarskich w praktyce.
–    Zagadnienia różnicowania ekspresji, linii, światłocienia, analizy koloru, natężenia waloru, formy.
–    Ćwiczenia wprowadzające – przykłady stosowania praktyk rysunkowo-malarskich, stosowania perspektywy zanikowej i zbieżnej w pracach studyjnych,
–    Praktyczne zastosowanie złudzeń optycznych oraz skrótów perspektywicznych.
–    Rysunek jako podstawowy element prezentacji studium aktu.
–    Ukierunkowanie indywidualnego rozwoju warsztatu na podstawie prac oraz zaleconych ćwiczeń.
Każdy uczestnik kursu otrzymuje w ramach dokonanej opłaty dostęp do wyposażonej pracowni, modela oraz ma do dyspozycji pomoce naukowe: deski rysunkowe, arkusze papieru szarego i brystoli 100 x 70, 50 x 70, szkicowniki A4, ołówki, grafity, sangwiny, sepie, pastele, węgiel rysunkowy, gumki chlebowe, klipsy, utrwalacze (modelarnia: tektury, styropian, kleje, papiery kolorowe, materiały i surowce pomocnicze) etc.
Dodatkowe informacje o warsztatach środowych :
tel. 604 062 988  Piotr Suchodolski – koordynator warsztatów Gratia Artis (w godz. 9.00-19.00)

https://www.instagram.com/p/B2Gj4ZJl-Gs/?igshid=yyovty3rp09h
https://www.instagram.com/p/B3oKeTuFSTm/?igshid=1vqu4hwsvvk7
https://www.instagram.com/p/B6H7v66HmvQ/?igshid=we8cu9hc9xza
Call Now ButtonZadzwoń