Kurs rysunku odręcznego Architektura i Urbanistyka

edycje kursów
kurs całoroczny (sobotni lub poniedziałkowo-piątkowy od 26 października do 28 kwietnia)
– kurs wiosenny (stacjonarny)
– kurs letni (plenerowy, stacjonarny)

Miejsce zajęć: Kraków Stare-Miasto, Plac Matejki 3/8 (vis a vis gmachu ASP), Pracownie Artystyczne Gratia Artis, Pracownia Rysunku Odręcznego i Architektonicznego

dostępne kursy:
Kurs Całoroczny Gratia Artis Architektura 2023/24 (Kraków) od 4-go września (sobota) br do 28-go kwietnia  to 197 godz. zajęć rysunku odręcznego,

zajęcia praktyczne w tygodniu 2 x po 3 godz.: poniedziałki + piątki, od 17.00 do 20.00 rysunek odręczny
zajęcia praktyczne w soboty: 5,5 godz od 10.30 do 16.30, rysunek odręczny

zajęcia teoretyczne z historii sztuki wyłącznie w soboty od 9.00 do 10.30 przed zajęciami praktycznymi. (szczegółowy pakiet informacyjny przesyłamy zainteresowanym po wstępnej rejestracji w zakładce rejestracja)

Koszt zajęć praktycznych całorocznych to 8 rat po 760 zł miesięcznie. 

Koszt zajęć z historii sztuki to łącznie 800 zł płatne w 8 ratach, po 100 zł, , przez 8 miesięcy kursu według naszego kalendarza zajęć i wpłat) w cenie skrypty repetytoryjne maturalne + testy

kurs wiosenny – stacjonarny (Kraków) od 5 maja do 28 czerwca z opcją zakwaterowania w domu studenckim: 197 godz. zajęć rysunku odręcznego lub mniej, decyduje termin przystąpienia.(dostępny po maturach, zajęcia codziennie od 9.00 do 16.30 od poniedziałku do soboty włącznie, zakwaterowanie w domu studenckim (opcja dla przyjezdnych),

Koszt zajęć wiosennych wynosi 160 zł dziennie (minimalna ilość dni uczestnictwa 5, maksymalna 44)

kurs letni – plenerowy (Kraków) : 2 terminy –  od 1 do 10 lipca , 2 termin – 11 do 15 lipca, programowo 80 godz. zajęć rysunku odręcznego, zajęcia codziennie od 10.00 do 16.00 od poniedziałku do soboty włącznie, zakwaterowanie w domu studenckim (opcja dla przyjezdnych),

Koszt zajęć letnich bez obiadów lecz z zakwaterowaniem to 1600 zł (10 dni zajęć warsztatowych + 450 zł – 9 noclegów) łącznie 2100 zł

Koszt zajęć letnich bez obiadów i bez zakwaterowania to 1600 zł (10 dni zajęć )

Wyżywienie dotyczy cyklu wiosennego i letniego, rezerwowane u organizatora (patrz karta uczestnika) lub we własnym zakresie w trakcie, trwania przerwy obiadowej od godz. 12.30 do 13.00 (posiłki dostępne na parterze w budynku pracowni ok. 18 zł). śniadania i kolacje dostępne w domu studenckim.

uczestnicy kursu otrzymują bezpłatnie:
arkusze brystolu 50 x 70 szkicowniki A3 i A4, ołówki, grafity, gumki chlebowe i akrylowe, klipsy, utrwalacze etc. oraz w trakcie trwania kursu dostęp do wyposażonej w sztalugi rysunkowe i deski pracowni oraz do mają do dyspozycji: figury geometryczne, obiekty i kompozycje przestrzenne.

programowo zajęcia specjalistyczne uwzględniają:
wyczerpujące omówienie w trakcie kolejnych zajęć problematyki z zakresu wiedzy i umiejętności manualnych związanych z kompozycją, perspektywą, technikami rysunkowymi oraz realizacją praktycznych ćwiczeń zgodnie z wymogami rekrutacji.
– Pojęcie trójwymiarowości przestrzeni.
– Bryły podstawowe i ich kompozycje.
– ćwiczenia wprowadzające.
– Wprowadzenie do rysunku perspektywicznego: perspektywa linearna, linia horyzontu, punkt zbiegu.
– Podstawowe pojęcia w rysunku architektonicznym: widok, rzut, detal.
– Rysunek odręczny architektury z wyobraźni.
– Perspektywa linearna z jednym, dwoma i trzema punktami zbiegu.
– Oświetlanie brył światłem naturalnym i światłem sztucznym.
– Odbicie lustrzane obiektów w przestrzeni.
– Problem skrótu perspektywicznego.
– Pejzaż? kompozycja rysunkowa z uwzględnieniem obiektów i możliwości zastosowania różnych technik rysunkowych.
– Kompozycja industrialna – układ brył podstawowych i kompozycja elementów o złożonej formie oraz zróżnicowanej fakturze.
– Poznanie możliwości różnych technik rysunkowych .
– Rysunek jako podstawowy element prezentacji projektu: rysunek kreacyjny na zadany temat.
– Przykładowe tematy: pasaż w przestrzeni miejskiej, współczesna brama miejska, mała architektura w parku, ogrodzie etc.
– Realizacja rysunku projektowego.
– Wykłady, korekty, analizy, konsultacje.

Szczegółowe informacje o przydzieleniu do grupy, kalendarzu zajęć na okres trwania kursu oraz formach i terminach płatności przesyłamy w postaci pakietu informacyjnego na zwrotny adres mailowy po wcześniejszym zarejestrowaniu się w okienku zapisy.

Opłata rejestracyjna 50 zł, jest dokonywana jednorazowo w pierwszym rozpoczynającym cykl zajęć miesiącu.
Uczestnicy w ramach opłaty za kurs otrzymują do dyspozycji w pracowniach:
sztalugi rysunkowe stacjonarne i plenerowe, deski rysunkowe, w trzech formatach, papiery rysunkowe w dowolnych formatach, bristole, papiery szare, węgiel rysunkowy, grafity, ołówki, sangwiny, pastele, fiksatywy, gumki, tusz, emulsje, klipsy, etc. za wyjątkiem materiałów malarskich.

 Warunki rezygnacji: Rezygnacja z kursu może nastąpić w dowolnym momencie uczestnictwa po uprzednim poinformowaniu organizatora kursu lub wykładowcy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

 Wyżywienie / opcja zajęć sobotnich
Posiłki w kwocie 12 zł dostępne dla uczestników kursu Gratia Artis w trakcie przerwy obiadowej  od godz. 13.00 – 13.30 (zupa , drugie danie, kompot) na parterze budynku pracowni w restauracji „Jagienka”.

Informacja dla opłacających zajęcia przelewem na konto organizatora:

INCI – Gratia Artis Architektura
PKO BP II Oddział Kraków
11 1020 2906 0000 1302 0123 9698

tytuł wpłaty:
Kurs Całoroczny Gratia Artis –Architektura
imię i nazwisko uczestnika…….

 Rejestracja:
Pakiety informacyjne zawierające szczegółowe informacje o grupach zajęciowych oraz formularz karty uczestnika wraz z mapką lokalizacji odsyłany zwrotnie drogą elektroniczną e-mail według kolejności zgłoszeń dokonanych drogą Rejestracji Elektronicznej.

Uwaga: Rejestracja jest warunkiem uczestnictwa w kursie.
Aby potwierdzić rezerwację miejsca należy otrzymaną kartę uczestnika wypełnić i odesłać e-mailem, lub pocztą do biura koordynacyjnego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.

mailem: s2point@kr.onet.pl
lub drogą pocztową na adres zwrotny:
Biuro organizacyjne INCI Program Gratia Artis
ul. Salwatorska 4 pok.11, 30-109 Kraków,

Odesłana karta potwierdza uczestnictwo w kursie rezerwując miejsce na liście uczestników.
Rezerwacja miejsca na kursie nie jest możliwa bez odesłania do naszego biura wypełnionej karty uczestnika zaopatrzonej dowodem wpłaty zaliczki (patrz karta zgłoszeniowa) i traci ważność.

 Informacje dodatkowe:
tel. 604 06 29 88 koordynator d/s kursu Piotr Suchodolski w godz. 9.00-19.00

Call Now ButtonZadzwoń