Kurs Malarstwa

kurs malarstwa kurs przygotowawczy na ASP Gratia Artis w Krakowie

Zajęcia kursu malarstwa to wycinek z dostępnego wielomedialnego cyklu zajęć kursu całorocznego Programu Gratia Artis dedykowanego kandydatom na wydziały studiów artystycznych na ASP i uczelni zagranicznych. Teoria poparta warsztatowym przygotowaniem zdobyta w trakcie własnych praktyk i doświadczeń, pozwalają na swobodne posługiwanie się różnymi środkami artystycznego wyrazu oraz dowolnymi technikami malarsko-rysunkowymi ubogacając możliwości twórczej wypowiedzi. W trakcie ćwiczeń wraz z obserwacją modela, martwej natury czy kompozycji industrialnej poszerzona zostaje skala doznań estetycznych i zrozumienie zjawisk opartych na zagadnieniach psychofizjologii widzenia. Daje to możliwość poznania zjawisk budowy koloru, zmienia świadomość młodych adeptów sztuki w kwestii kompozycji, złożoności formy czy dynamiki obrazu. Uczestnicy kursu mają do dyspozycji w pracowni ustawienia poruszające zadany problem malarski. Pozornie proste kompozycje mogą zawierać ukryty emocjonalny przekaz lub konieczność wykorzystania swojej wyobraźni do stworzenia czegoś odpowiednio przekształconego. Zatem nie zawsze będzie chodziło o inwentaryzowanie obiektu znacznie częściej o jego interpretację. Zwykle poprzez pobudzoną sferę emocji i wyobraźni. Pojęcie obrazu poszerza kontekst malarstwa o przestrzeń istniejącą poza jego obszarem. Poszerzona świadomość młodego kandydata-twórcy przygotowuje go do artystycznych studiów nad zagadnieniem malarstwa i rysunku oraz pomaga w nabraniu warsztatowej odwagi tak niezbędnej w trakcie samodzielnej podróży każdego artysty.

Uwaga: Kurs ten jest dostępny po uprzedniej rejestracji w zakładce formularz zapisy na Całoroczny Kurs Gratia Artis – ASP lub Kurs Letni Gratia Artis, Warsztaty i jest jego integralną częścią.

więcej przykładów prac uczestników warsztatów

Call Now ButtonZadzwoń