Gratia Artis 30+ kursy rozwoju artystycznego dorosłych

400 zł miesięcznie 24 h zajęć po 3 h w poniedziałki+piątki 10.00-13.00

Rezygnacja z kursu jest możliwa w dowolnym momencie jego trwania z uwagi na brak umów.

Miejsce: Kraków, Plac Matejki 3 Artystyczne Pracownie Gratia Artis, pracownia 8 (vis a vis gmachu ASP) 5 minut od Dworca PKP i PKS.
Infolinia Gratia Artis tel. 604 062 988 – w godz. 9.00-18.00 – Piotr Suchodolski, koordynator kursu

Zajęcia Gratia Artis 30+ w formie kursów lub plenerów, skierowane są do osób w wieku 30+. Dają doskonałą sposobność rozwoju warsztatu artystycznego przy jednoczesnym pogłębieniu wiedzy oraz wrażliwości estetycznej.  Poprzez wprowadzenie twórczej atmosfery do swojego życia uczestnikom warsztatów udaje się bez trudu zrelaksować w miłym towarzystwie oraz poszerzyć grono znajomych, o tych o podobnym usposobieniu i wrażliwości na piękno którzy pragną rozwijać swoje artystyczne pasje.

program:
– kurs rysunku , malarstwa i rzeźby
– kurs aranżacji wnętrz
– kurs fotografii cyfrowej
– kurs historii sztuki
– kurs psychologii twórczości z  treningiem pamięci

opieka:
artyści oraz akademicka kadra naukowa

terminy zajęć: od 10 września 2018 do 27 kwietnia 2019

w tygodniu dzienne
– poniedziałki + piątki sesje zajęć od godz.10.00 do 13.00

Uwaga: Środy z aktem to dodatkowe bezpłatne zajęcia ze studium rysunkowego aktu dostępne dla wszystkich uczestników zajęć Pracowni Artystycznych Gratia Artis, sesje środowe zajęć od godz.17.00 do 20.00

Z uwagi na otwarty profil zajęć, do grupy dołączyć można na początku każdego kolejnego miesiąca warsztatów.

miejsce zajęć:
Kraków, Plac Matejki 3 videofon 8, piętro 3 – Artystyczne Pracownie Gratia Artis vis a vis gmachu ASP, (5 minut od Dworca PKP i PKS)
program:
–  zajęcia w pracowni z natury: akt (model), martwa natura, rysunek, malarstwo, rzeźba, fotografia z natury – akt  i  martwa natura (opcja),
–  zajęcia w plenerze: rysunek, malarstwo z natury, fotografia, pejzaż,
architektura, obiekt, detale  i elementy architektoniczne (kształtowanie i rozwój predyspozycji i uzdolnień plastycznych,

koszty kursów:
kurs rysunku , malarstwa – opłata za miesiąc 400 zł (24 godziny zajęć miesięcznie) , opłata zawiera koszty materiałów i narzędzi rysunkowych,
kurs aranżacji wnętrz – opłata za miesiąc 250 zł (12 godziny zajęć miesięcznie), opłata zawiera materiały skryptowe i pomoce,
kurs fotografii cyfrowej – opłata za miesiąc 250 zł (12 godziny zajęć miesięcznie),
kurs historii sztuki – opłata za miesiąc 150 zł (8 godziny zajęć miesięcznie), opłata zawiera materiały skryptowe,
kurs psychologii twórczości z  treningiem pamięci –  opłata za miesiąc 200 zł (12 godziny zajęć miesięcznie), opłata zawiera materiały skryptowe,

opłata rekrutacyjna – 50 zł ( płatna jednorazowo, dotyczy tylko nowych uczestników)
opłata członkowska – 50 zł za semestr (dotyczy wszystkich słuchaczy)
opłaty za wybrane kursy wnoszone są raz w miesiącu do dnia lub w dniu pierwszych zajęć nowego miesiąca.

Opłata zawiera: opiekę dydaktyczną, materiały skryptowe dostęp do wyposażonej w sztalugi rysunkowe pracowni, modela, desek rysunkowych, papierów szkicowych w formatach A4, A3, A2, bristoli B1, a także grafitów, węgli, ołówków, fiksatyw, gumek, tuszy i klipsów.(szczegóły patrz pakiet informacyjny).

Informacja dla opłacających zajęcia przelewem na konto organizatora:

INCI – Gratia Artis
PKO BP II Oddział Kraków
11 1020 2906 0000 1302 0123 9698

tytuł wpłaty:
Gratia Artis 30+
imię i nazwisko uczestnika…….

Dowód przelewu należy zachować do okazania przy odbiorze karnetu w salach wykładowych.

opłata za kurs gotówką:
w pracowni nr 8 Gratia Artis plac Matejki 3 u wykładowcy prowadzącego.

Wartość karnetu w kwocie 400 zł należy wykorzystać w miesiącu zakupu.
Opuszczone godziny zajęć kursu można wykorzystać w inne dostępne dni zajęć do końca opłaconego miesiąca. Pozostałe nie wykorzystane godziny zajęć przepadają.

Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych oraz grafik zajęć do zakwalifikowanej pracowni przesyłamy w pakiecie informacyjnym drogą elektroniczną na adres zwrotny po Elektronicznej Rejestracji.

Rejestracja:
Uwaga: Rejestracja ułatwia uczestnictwo w kursie.

Informacja oraz (opcjonalnie) rejestracja telefoniczna tel. 604 06 29 88 koordynator Piotr Suchodolski

Zadzwoń