Gratia Artis 30+ kursy rozwoju artystycznego dorosłych

Gratia Artis 30+ zajęcia w formie całorocznych warsztatów, kursów lub plenerów artystycznych skierowanych do osób dorosłych w wieku 30+.

kursy artystyczne dla dorosłych Kraków plac Matejki 3/8kursy rzeźby dla dorosłych kursy rysunku dla dorosłych Kraków kursy malarstwa dla dorosłych gratia artis gratiaartis sztuka dla dorosłych historia sztuki dla dorosłych

Te artystyczne spotkania wrażliwych dusz tworzą doskonałą sposobność do ukojenia sztuką. Gratia Artis 30+ to program dający możliwość rozwoju warsztatu artystycznego, przy jednoczesnym pogłębieniu wiedzy oraz wrażliwości estetycznej.  Poprzez wprowadzenie twórczej atmosfery do swojego życia, uczestnikom warsztatów udaje się bez trudu zrelaksować w miłym towarzystwie oraz poszerzyć grono znajomych o tych, o podobnym usposobieniu i wrażliwości na piękno; ludzi pragnących rozwijać swoje artystyczne pasje pod opieką przyjaznych mistrzów.
Program:
– kurs rysunku , malarstwa i rzeźby
– kurs aranżacji wnętrz
– kurs fotografii cyfrowej
– kurs historii sztuki
– kurs psychologii twórczości z treningiem pamięci

Dostępne do wyboru cykle zajęć:
poniedziałki / piątki sesje zajęć od godz. 10.00 do 13.00
wtorki / środy / czwartki – sesje zajęć od godz. 17.00 do 20.00
soboty sesje zajęć od godz. 10.00 do 16.00

Rezygnacja z kursu jest możliwa w dowolnym momencie jego trwania z uwagi na brak umów.

Miejsce: Kraków, Plac Matejki 3 Artystyczne Pracownie Gratia Artis, pracownia 8 (vis a vis gmachu ASP) 5 minut od Dworca PKP i PKS.
Infolinia Gratia Artis tel. 604 062 988 – w godz. 9.00-18.00 – Piotr Suchodolski – koordynator kursu i opiekun pracowni

Mecenat artystyczny:
akademicka kadra naukowa oraz aktywni twórczo artyści

Terminy zajęć: od 4 września

 do 31 lipca a także w okresie wakacyjnym. według grafiku Letnich Warsztatów Gratia Artis 30+.

Uwaga: Środy z aktem to dodatkowe bezpłatne zajęcia ze studium rysunkowego lub malarskiego aktu, dostępne dla wszystkich uczestników zajęć Pracowni Artystycznych Gratia Artis.
Sesje środowe zajęć w godz. od 17.00 do 20.00

Z uwagi na otwarty profil zajęć do grupy dołączyć można na początku każdego kolejnego miesiąca warsztatów.

Miejsce zajęć:
Kraków, Plac Matejki 3 videofon 8, piętro 3 – Artystyczne Pracownie Gratia Artis vis a vis gmachu ASP, (5 minut od Dworca PKP i PKS)
Program:
–  zajęcia w pracowni z natury: akt (model), martwa natura, rysunek, malarstwo, rzeźba, fotografia z natury – akt  i  martwa natura,
–  zajęcia w plenerze: rysunek, malarstwo z natury, fotografia, pejzaż,
architektura, obiekt, detale  i elementy architektoniczne (kształtowanie i rozwój predyspozycji i uzdolnień plastycznych,

Koszty kursów:
kurs rysunku , malarstwa, rzeźby opłata za miesiąc 770 zł (24 godziny zajęć miesięcznie + 2 środy z aktem po 3 godziny – bezpłatne) , opłata zawiera koszty materiałów, papieru, węgla rysunkowego, grafitu, fiksatyw oraz innych narzędzi rysunkowych i rzeźbiarskich a także dostęp do wyposażonej w sztalugi i kawalety pracowni oraz modela. 

kurs aranżacji wnętrz – opłata za miesiąc 770 zł (12 godziny zajęć miesięcznie), opłata zawiera materiały skryptowe i pomoce naukowe,

kurs fotografii cyfrowej – opłata za miesiąc 770 zł (12 godziny zajęć miesięcznie),
kurs historii sztuki – opłata za miesiąc 300 zł (8 godziny zajęć miesięcznie), opłata zawiera materiały skryptowe,
kurs psychologii twórczości z  treningiem pamięci –  opłata za miesiąc 500 zł (12 godziny zajęć miesięcznie), opłata zawiera materiały skryptowe,

opłata rekrutacyjna – 50 zł ( płatna jednorazowo, dotyczy tylko nowych uczestników)
opłata członkowska – 50 zł za semestr (dotyczy wszystkich słuchaczy)
opłaty za wybrane kursy wnoszone są raz w miesiącu do dnia lub w dniu pierwszych zajęć nowego miesiąca.

Opłata zawiera: opiekę dydaktyczną, materiały skryptowe dostęp do wyposażonej w sztalugi rysunkowe i kawalety rzeźbiarskie pracowni, modela, desek rysunkowych, papierów szkicowych w formatach A4, A3, A2, bristoli B1, a także grafitów, węgli, ołówków, fiksatyw, gumek, tuszy i klipsów. (szczegóły patrz pakiet informacyjny).

Informacja dla opłacających zajęcia przelewem na konto organizatora:

INCI – Gratia Artis
PKO BP II Oddział Kraków
11 1020 2906 0000 1302 0123 9698

tytuł wpłaty:
Gratia Artis 30+
imię i nazwisko uczestnika…….

Dowód przelewu należy zachować do okazania przy odbiorze karnetu w salach wykładowych.

opłata za kurs gotówką:
w pracowni nr 8 Gratia Artis plac Matejki 3 u wykładowcy prowadzącego.

Wartość karnetu w kwocie 770 zł lub 890 zł należy wykorzystać w miesiącu zakupu,
zaś nieobecności
można odpracować w dowolne inne dni zajęć w tym samym miesiącu.
Pozostałe nie wykorzystane godziny zajęć przepadają.

Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych oraz grafik zajęć do zakwalifikowanej pracowni przesyłamy w pakiecie informacyjnym drogą elektroniczną na adres zwrotny po Elektronicznej Rejestracji.

Rejestracja:
Uwaga: Rejestracja ułatwia uczestnictwo w kursie.

Informacja oraz (opcjonalnie) rejestracja telefoniczna tel. 604 06 29 88 koordynator Piotr Suchodolski

https://www.instagram.com/p/B59ff0JHmK0/?igshid=1dpe8apb8x2hs

https://www.instagram.com/p/B2gHDmBlBQB/?igshid=ftwlhjqv9q7e

https://www.instagram.com/p/B1vTS1_FEuy/?igshid=sl86ceb3fx72
https://www.instagram.com/p/B54jhkPnUV_/?igshid=fklhu07fgwd0
https://www.instagram.com/p/B4_yitCnpyu/?igshid=ivr2tezx69l5
https://www.instagram.com/p/B4RozgcF8fX/?igshid=1w4soxz9j2wtf
https://www.instagram.com/p/B8f32UGH4HI/?igshid=m8np33yb36d2
Call Now ButtonZadzwoń