Kurs Całoroczny dla kandydatów na ASP, UKEN, Szkoły Filmowej

Multimedialny Całoroczny Kurs Przygotowawczy Gratia Artis ASP

należący do Programu Gratia Artis, skierowany jest do kandydatów wybierających się na wszystkie wydziały Akademii Sztuk Pięknych w Polsce a także artystycznych uczelni zagranicznych,  Szkół Filmowych, Wydział Sztuki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej oraz inne wyższe uczelnie artystyczne w kraju i za granicą w tym: Prague College, Universitat der Kunste Berlin, Bauhaus-Universitat Weimar, Univesity of the Arts London (Central Saint Martins), Chelsea College of Art and Design, Birmingham Institute of Art and Design, Royal Academy of Arts, Pennsylvania Academy the Fine Arts – Philadelphia, New York Academy of Art, Art Students League of New York, School of Visual Arts New York.

Programy zajęć warsztatowych są dostosowane do indywidualnych wymogów rekrutacyjnych wybranych uczelni artystycznych i zestawiane w kompleksowe przygotowanie do egzaminów na studia.

Kliknięcie w ikonę wybranego kursu przenosi na podstrony dedykowane. 

kurs rysunku Gratia Artis Kraków

kurs malarstwa Gratia Artis w Krakowie

wzornictwo Gratia Artis Kraków

kurs fotografii Gratia Artis Kraków

kurs rzeźby Gratia Artis Kraków

scenografia kurs na ASP Gratia Artis Kraków

konserwacja dzieł sztuki kurs przygotowawczy Gratia Artis Kraków

Kurs przygotowawczy Intermedia Gratia Artis Kraków

operatorstwo kurs Gratia Artis do szkoły filmowej

grafika kurs przygotowawczy Gratia Artis Kraków

animacja kurs na grafikę Gratia Artis do szkoły filmowej

historia sztuki Gratia Artis Kraków kurs przygotowawczy na ASP

Hobby Gratia Artis 15+rysunek dla hobbystów malarstwo dla hobbystów
 

kurs rysunku i malarstwa

– akt, martwa natura, kompozycja industrialna

kurs rzeźby

– akt, portret, szkic rzeźbiarski, industrialna kompozycja rzeźbiarska

kurs scenografii

– realizacja projektów makiet scenograficznych i kostiumów

kurs wzornictwo, kurs architektura wnętrz

– kreowanie form, stosowanie koloru, ergonomia i funkcja

kurs intermedia, kurs sztuka mediów,  

– realizacja projektów i działań multimedialnych

kurs animacji i operatorstwa

– realizacja obrazu filmowego

kurs fotografii

– kreowanie fotografii cyfrowej

przygotowanie teczek

– kompletowanie prac, selekcja, ekspozycja

kurs wiedzy specjalistycznej

– dedykowane wydziałom wykłady i prezentacje

kurs historii sztuki

– wykłady uzupełniające, prezentacje multimedialne (opcja dla chętnych)

Program kursu całorocznego obejmuje zajęcia  – wrzesień 2023 – kwiecień 2024 a następnie będzie kontynuowany program intensywny kursu wiosennego w formie zajęć codziennych od 10.00-tej do 16.00-tej od piątku do soboty włącznie w terminie wiosennym od 5 maja do 27 czerwca. 

Koszty uczestnictwa to:

770 zł miesięcznie – Program 1 – limit godzin (tylko soboty lub tylko wtorki + czwartki lub dowolna kombinacja  2 razy w tygodniu po 3 godz.

24 h zajęć podstawowych do wyboru opcja:
4 soboty po 6 h zajęć dziennie 10.00-16.00 lub
4 wtorki + 4 czwartki po 3 h zajęć dziennie 17.00-20.00
+ 3 h dodatkowo czyli 1 bezpłatna „Środa z aktem” w miesiącu.

Program 2 – 890 zł miesięcznie bez limitu godzin (np. poniedziałki + wtorki + czwartki lub inna dowolna kombinacja dni oraz godzin powyżej 6-ciu tygodniowo

+ 6 h dodatkowo czyli 4 x po 3 h bezpłatne „Środy z aktem” w miesiącu.
czyli powyżej 24 h a do 48  zajęć w miesiącu, dobierając i sumując dowolne zajęcia spośród dostępnych dni oraz godzin trwania kursu,

1h zajęć / Program 1 limit godzin  – 32 zł
1h zajęć / Program 2 bez limitu godzin – 24 zł – 18 zł

Całkowity koszt opcjonalnego kursu historii sztuki to 790 zł (48 godz. lekcyjnych z ukierunkowaniem do III-go etapu tj. egzaminu ustnego na ASP) został podzielony na 3 raty po 220 zł w tym  oraz jedną 130 zł  płatne raz w miesiącu przez 6 kolejnych miesięcy kursu począwszy od p.

Opłata za kurs praktyczny zawiera: koszty materiałów i narzędzi rysunkowych w tym w różnych formatach papieru, bristoli, w tym papieru szarego eco, ołówków, węgla rysunkowego, grafitu, fiksatywy, gumek a także dostęp do wyposażonej pracowni i modela.

Skuteczność kursów programu Gratia Artis w minionym roku akademickim:

Gratia Artis skuteczność kursów

Rezygnacja z kursu jest możliwa w dowolnym momencie jego trwania z uwagi na brak umów. Dołączenie do grupy jest możliwe także w trakcie trwania kursu.

Termin: od soboty 2-go września 2023 do 28 kwietnia 2024 roku.
Miejsce: Kraków, Plac Matejki 3 Artystyczne Pracownie Gratia Artis, pracownia 8 (vis a vis gmachu ASP) 5 minut od Dworca PKP i PKS.
Infolinia Gratia Artis tel. 604 062 988 – w godz. 9.00-18.00 – Piotr Suchodolski, koordynator kursu

historia sztuk On line, koszt 790 zł – pełny pakiet w wersji streamigowej dostępny w formie 15 części po 90 minut każdy. Są to wykłady uzupełniające i prezentacje multimedialne dedykowane kandydatom wybranych wydziałów ASP. Całość opiera się na wykładach obejmujących zagadnienia dotyczące aktualnych działań i trendów w sztuce czy designie omawianych w kontekście z historią sztuki. Teoretyczne wprowadzenia oraz multimedialne prezentacje pozwalają na przypomnienie znajomości historii sztuki oraz dają sposobność przygotowania się do matury z historii sztuki oraz części teoretycznej egzaminu wstępnego na ASP, SF oraz UP.

„Środy z aktem”
To eksperymentalna forma bezpłatnych zajęć dodatkowych ze studium rysunkowego i malarskiego aktu w cyklach środowych w godz. od 17.00 do 20.00 dostępna odpowiednio dla wybranego programu przez uczestników naszych kursów Gratia Artis a także nowych kursantów indywidualnych.

bezpłatne środy kursy rysunku Gratia Artis Kraków

Opis:
Zajęcia kursu są realizowane pod opieką dydaktyczną akademickiej kadry naukowej w formie praktycznych
zajęć obejmujących profilowane przygotowanie na wybrane kierunki studiów na akademii. Program uwzględnia indywidualny stopień zaawansowania kandydatów. Kurs obejmuje ukierunkowane strategie przygotowawcze mające zastosowanie w praktykach egzaminacyjnych.
Pozwala na zweryfikowanie swoich umiejętności i utwierdzenie się w przekonaniu co do trafności wyboru właściwego kierunku studiów artystycznych. W trakcie zajęć uczestnicy uzyskują obiektywny obraz postępów oraz otrzymują praktyczne zalecenia dotyczące wyboru metod dalszej drogi rozwoju. Systematyczny udział w  procesie przygotowawczym pozwala poznać tajniki warsztatu artystycznego oraz praktycznie ugruntować zdobytą wiedzę i umiejętności, stwarzając realne szanse kwalifikacji na studia.

Kompletowanie prac do teczki.
W trakcie kursu uczestnicy mają sposobność kompletowania wymaganej ilości prac do „teczki” oraz korzystania z indywidualnej pomocy opiekuna pracowni przy selekcji prac i wyborze sposobu ich ekspozycji.

Opłata rejestracyjna/członkowska 100 zł, jest dokonywana jednorazowo raz na rok w pierwszym rozpoczynającym cykl zajęć miesiącu.
Uczestnicy w ramach opłaty za kurs otrzymują do dyspozycji w pracowniach:
sztalugi rysunkowe stacjonarne i plenerowe, deski rysunkowe, w trzech formatach, papiery rysunkowe w dowolnych formatach, bristole, papiery szare, węgiel rysunkowy, grafity, ołówki, sangwiny, pastele, fiksatywy, gumki, tusz, emulsje, klipsy, etc. za wyjątkiem materiałów malarskich.

Warunki rezygnacji: Rezygnacja z kursu może nastąpić w dowolnym momencie uczestnictwa po uprzednim poinformowaniu organizatora kursu lub wykładowcy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. 

Informacja dla opłacających zajęcia kursu  przelewem na konto organizatora:

INCI – Gratia Artis
PKO BP II Oddział Kraków
11 1020 2906 0000 1302 0123 9698

tytuł wpłaty:
Kurs Całoroczny Gratia Artis – ASP
imię i nazwisko uczestnika…….

Rejestracja:
Pakiety informacyjne zawierające szczegółowe informacje o grupach zajęciowych oraz formularz karty uczestnika wraz z mapką lokalizacji odsyłany zwrotnie drogą elektroniczną e-mail według kolejności zgłoszeń dokonanych drogą Rejestracji Elektronicznej.

Uwaga: Rejestracja jest warunkiem uczestnictwa w kursie.
Aby potwierdzić rezerwację miejsca należy otrzymaną kartę uczestnika wypełnić i odesłać zdjęcie lub skan MMS-em lub Whatsapp’em na nr 604062988 biura koordynacyjnego lub mailem na adres s2point@kr.onet.pl w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.

Informacje dodatkowe:

Telefonicznie w godz. od 8.00 do 18.00 Koordynator Piotr Suchodolski tel. 604 062 988 – biuro organizacyjne INCI Program Gratia Artis
ul. Salwatorska 4 pok.11, 30-109 Kraków,

Odesłana karta potwierdza uczestnictwo w kursie rezerwując miejsce na liście uczestników.
Rezerwacja miejsca na kursie nie jest możliwa bez odesłania do naszego biura wypełnionej karty uczestnika (patrz karta zgłoszeniowa) i traci ważność.

Call Now ButtonZadzwoń