Kurs Rzeźby

kurs rzeźby Gratia Artis Kraków

To cykl zajęć kierunkowych obejmujący zagadnienia trójwymiarowości formy i relacji przestrzennych. Jest on częścią Kursu Całorocznego Gratia Artis – ASP.  Zajęcia te mają formę kursu przygotowawczego, szczególnie dla kandydatów na studia artystyczne na Wydział Rzeźby lub Intermedia. Są to formy zajęć także dostępne dla kandydatów na Projektowanie Form Przemysłowych oraz  Architekturę Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych oraz wydziały innych artystycznych uczelni zagranicznych. Uczestnicy tego opartego na studium i analizie natury kursu mają możliwość pełnego przygotowania się praktycznego do egzaminów wstępnych na wymarzone studia artystyczne w tym przygotowania tzw. „teczki” oraz  poszerzenia wiedzy przydatnej przyszłym studentom Wydziału Rzeźby, wydziałów projektowych oraz do pracy w zawodzie rzeźbiarza czy projektanta. Program obejmuje: kurs rysunku i rzeźby (opcjonalnie kurs historii sztuki), akt, portret, kompozycję figuralną, kompozycję industrialną, szkic rzeźbiarski, zagadnienia trójwymiarowości formy, problematykę kompozycji, faktur, relacje kontrastów i siły napięć stwarzając realne szanse na artystyczne studia. Przyszły student-twórca w trakcie zajęć warsztatowych kursu uczy się poszukiwania przyjemności w swobodnym posługiwaniu się rzeźbiarskim zasobem środków ekspresji. A te stają się dość szybko dostępne w trakcie pracy nad rozwojem swojego warsztatu. Umiejętności pracy z różnymi materiałami, glina, gips, akryl, drewno, metal, tak nabyte w trakcie kursu jak i w udoskonalone w trakcie studiów rzeźbiarskich na wymarzonej uczelni pozwalają na samodzielną artystyczną podróż w trakcie realizowania swojej autorskiej twórczości.

Uwaga: Kurs ten jest dostępny po uprzedniej rejestracji w zakładce formularz zapisy  na Całoroczny Kurs Gratia Artis – ASP lub Kurs Letni Gratia Artis, Warsztaty i jest jego integralną częścią.

Przykłady prac uczestników

więcej przykładów prac uczestników warsztatów

Call Now ButtonZadzwoń