Kurs Grafiki

grafika kurs przygotowawczy Gratia Artis Kraków

Jest to jedno z artystycznych mediów dostępnych w trakcie trwania Całorocznego Kursu Przygotowawczego Gratia Artis – ASP dla kandydatów na Wydział Grafiki ASP lub inne uczelnie artystyczne w Polsce oraz poza granicami kraju. Zajęcia projektowania graficznego rozwijają w sposób ukierunkowany przyszłego studenta grafiki a następnie grafika-projektanta. Zdobyte umiejętności techniczne poparte swobodnym posługiwaniem się rysunkiem oraz graficznymi technikami działań twórczych pozwala w sposób pełny na samodzielność we wszystkich dziedzinach współczesnego projektowania grafiki użytkowej.

Dlatego też zajęcia programowe grupy kandydatów wybierających grafikę na swój przyszły zawód pozwalają dotknąć w praktyce fotografii, projektowania plakatu, książki, ilustracji, opracowań brandingowych dla wybranych produktów a także innych działaniach wielomedialnych w tym działań postprodukcyjnych takich jak cyfrowego przetwarzania obrazu i dźwięku z zastosowaniem ich świecie animacji i gier.

Program poszerza wiedzę w zakresie kompozycji, koloru, lini, rysunku, malarstwa czy grafiki i pomaga zastosować ją w praktyce. Kurs ten pozwala na ocenę swojego przyszłego wybranego zawodu grafika projektanta od kuchni. Uczestnicy zajęć mogą w trakcie wykładów poznać zagadnienia związane ze współczesnymi i klasycznymi metodami zastosowań warsztatu graficznego do realizacji swoich przyszłych zadań  projektowych z dziedziny grafiki artystycznej oraz grafiki użytkowej.

Uwaga: Kurs ten jest dostępny po uprzedniej rejestracji w zakładce formularz zapisy  na Całoroczny Kurs Gratia Artis – ASP lub Kurs Letni Gratia Artis, Warsztaty i jest jego integralną częścią.

więcej przykładów prac uczestników warsztatów

Zadzwoń