kurs zimowy na ASP – feryjny

kurs rysunku, malarstwa i projektowania przestrzennego,  Gratia Artis – ASP cykl zimowy 2019 (opcja zakwaterowania)

Uwaga: Informujemy, że zajęcia kursu zimowego odbywają się z uwzględnieniem terminu zimowych ferii w Małopolsce.

Miejsce: Kraków, Plac Matejki 3 Artystyczne Pracownie Gratia Artis, pracownia 8 (vis a vis gmachu ASP) 5 minut od Dworca PKP i PKS.
Infolinia Gratia Artis : tel. 604 062 988 – w godz. 9.00-18.00 – Piotr Suchodolski, koordynator kursu

Multimedialny Kurs Przygotowawczy w trakcie trwania ferii zimowych należący do programu Gratia Artis ASP, skierowany jest do kandydatów wybierających się na wszystkie wydziały Akademii Sztuk Pięknych w Polsce a także do Szkół Filmowych, Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego oraz inne wyższe uczelnie plastyczne w kraju i za granicą w tym: Prague College, Universitat der Kunste Berlin, Bauhaus-Universitat Weimar, Univesity of the Arts London (Central Saint Martins), Chelsea College of Art and Design, Birmingham Institute of Art and Design, Royal Academy of Arts, Pennsylvania Academy the Fine Arts – Philadelphia, New York Academy of Art, Art Students League of New York, School of Visual Arts New York.

w programie:
kurs rysunku i malarstwa – akt, martwa natura, kompozycja industrialna,
wzornictwo/design – forma , kolor, ergonomia, funkcja,
projektowanie przestrzenne – harmonia łączenia form, synteza przestrzeni
intermedia – działania multimedialne
kurs animacji i operatorstwa – realizacja obrazu filmowego
kurs fotografii – kreowanie fotografii cyfrowej
przygotowanie teczek – kompletowanie prac, selekcja, ekspozycja
kurs wiedzy specjalistycznej – opcjonalne wykłady uzupełniające, prezentacje
historia sztuki – wykłady uzupełniające, prezentacje (opcja dla chętnych)
Opcjonalnie uczestnicy mogą wziąć udział w dedykowanych wydziałom ASP wykładach obejmujących zagadnienia dotyczące aktualnych działań i trendów w sztuce czy designie omawianych w kontekście z historią sztuki. Teoretyczne wprowadzenia oraz multimedialne prezentacje pozwalają na przypomnienie znajomości historii sztuki oraz dają sposobność przygotowania się do matury z historii sztuki oraz części teoretycznej egzaminu wstępnego na ASP, SF oraz UP.

program:
Zajęcia kursu są realizowane pod opieką dydaktyczną akademickiej kadry naukowej w formie praktycznych
zajęć obejmujących profilowane przygotowanie na wybrane kierunki studiów na akademii. Program uwzględnia indywidualny stopień zaawansowania kandydatów. Kurs obejmuje ukierunkowane strategie przygotowawcze mające zastosowanie w praktykach egzaminacyjnych.
Pozwala na zweryfikowanie swoich umiejętności i utwierdzenie się w przekonaniu co do trafności wyboru właściwego kierunku studiów artystycznych. W trakcie zajęć uczestnicy uzyskują obiektywny obraz postępów oraz otrzymują praktyczne zalecenia dotyczące wyboru metod dalszej drogi rozwoju. Systematyczny udział w  procesie przygotowawczym pozwala poznać tajniki warsztatu artystycznego oraz praktycznie ugruntować zdobytą wiedzę i umiejętności, stwarzając realne szanse kwalifikacji na studia.

Kompletowanie prac do teczki
W trakcie kursu uczestnicy mają sposobność kompletowania wymaganej ilości prac do „teczki” oraz korzystania z indywidualnej pomocy opiekuna pracowni przy selekcji prac i wyborze sposobu ich ekspozycji.

Tegoroczne zajęcia zimowe pozwalają na uczestnictwo w zajęciach stacjonarnych w naszych pracowniach z możliwością opcjonalnego zakwaterowania osób przyjezdnych w domu studenckim Uniwersytetu Jagiellońskiego (pokoje 2 osobowe z lodówką i aneksem kuchennym) przez okres trwania kursu.

1 termin – grupa Gz1 od 12 lutego (poniedziałek) do 18 lutego (niedziela) 2018 r.

Na cykl feryjny zaplanowano 50 godzin lekcyjnych zajęć praktycznych rysunku, malarstwa, kompozycji przestrzennej w tym 5 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych.

koszt jednego dnia uczestnictwa w zajęciach zimowych – 160 zł

koszt uczestnictwa w zajęciach bez obiadu i bez zakwaterowania – 7 dni x 160 zł = 1120 zł

koszt uczestnictwa bez obiadu z zakwaterowaniem – 7 dni x 160 zł + 350 zł zakwaterowanie = 1470 zł

koszt uczestnictwa z obiadem oraz zakwaterowaniem – 7 dni x 160 zł + 350 zł zakwaterowanie + 85 zł obiady = 1650 zł

Opłata za kurs obejmuje: dostęp do wyposażonej pracowni, modela, martwych natur i kompozycji przestrzennych. Ponadto uczestnicy otrzymują do dyspozycji pomoce naukowe: deski rysunkowe, arkusze bristolu 100 x 70, 50 x 70, szkicowniki A4, ołówki, grafity, sangwiny, sepie, pastele, węgiel rysunkowy, gumki chlebowe, klipsy, utrwalacze etc. (opłata nie obejmuje akcesoriów malarskich i podobrazi ).

Opłata rejestracyjna 50 zł, dokonywana jest jednorazowo w pierwszym dniu uczestnictwa w warsztatach lub można ją uwzględnić w trakcie dokonywania opłat za warsztaty przelewem dodając odpowiednio 50 zł więcej do wybranego kosztu uczestnictwa.
Uczestnicy w ramach opłaty za kurs otrzymują do dyspozycji w pracowniach:
sztalugi rysunkowe stacjonarne i plenerowe, deski rysunkowe, w trzech formatach, papiery rysunkowe w dowolnych formatach, bristole, papiery szare, węgiel rysunkowy, grafity, ołówki, sangwiny, pastele, fiksatywy, gumki, tusz, emulsje, klipsy, etc. za wyjątkiem materiałów malarskich.

Wyżywienie:
Obiady w kwocie 12 zł dostępne dla uczestników kursu Gratia Artis w trakcie przerwy obiadowej  od godz. 13.00 – 13.30 (zupa , drugie danie, kompot) na parterze budynku naszych pracowni w restauracji „Jagienka”.

Opcja noclegowa dostępna dla osób przyjezdnych w domu studenckim Uniwersytetu Jagiellońskiego płatne 50 zł za dobę od osoby w pokojach 2 i 3 osobowych dostępne wyłącznie na czas kursu dla zarejestrowanych na naszej liście uczestników programu Gratia Artis na podstawie przesłanej karty uczestnika.

Rejestracja:
Pakiety informacyjne zawierające szczegółowe informacje o grupach zajęciowych oraz formularz karty uczestnika wraz z mapką lokalizacji odsyłany zwrotnie drogą elektroniczną e-mail według kolejności zgłoszeń dokonanych drogą Rejestracji Elektronicznej.

Uwaga: Rejestracja jest warunkiem uczestnictwa w kursie.

Potwierdzenie:
Aby potwierdzić rezerwację miejsca należy otrzymaną kartę uczestnika wypełnić i odesłać e-mailem, lub pocztą do biura koordynacyjnego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.

mailem: s2point@kr.onet.pl
lub drogą pocztową na adres zwrotny:
Biuro organizacyjne INCI Program Gratia Artis
ul. Salwatorska 4 pok.11, 30-109 Kraków,

Uwaga:
Odesłana karta potwierdza uczestnictwo w kursie rezerwując miejsce na liście uczestników.
Rezerwacja miejsca na kursie nie jest możliwa bez odesłania do naszego biura wypełnionej karty uczestnika zaopatrzonej dowodem wpłaty zaliczki (patrz karta zgłoszeniowa) i traci ważność.

Informacje dodatkowe tel. 604 06 29 88 koordynator d/s kursu Piotr Suchodolski (w godz. 8.00-18.00)

 

Call Now ButtonZadzwoń