Historia Sztuki

historia sztuki Gratia Artis Kraków kurs przygotowawczy na ASP

Historia Sztuki należąca do całorocznego cyklu zajęć edukacyjnych Całorocznego Kursu Gratia Artis ASP jest skierowana do kandydatów na wyższe uczelnie artystyczne w kraju oraz poza jego granicami. Na program kursu składają się wyjścia do muzeów, wykłady, prezentacje multimedialne, seminaria uzupełniające z indywidualnymi programami dedykowanymi odrębnym wydziałom ASP. Wykłady te obejmują zagadnienia dotyczące aktualnych działań i trendów w sztukach pięknych, designie i kulturze które pod kątem przygotowania do egzaminu teoretycznego na ASP są omawiane w kontekście do historii sztuki w tym także współczesnej. Teoretyczne wprowadzenia, multimedialne prezentacje uzupełnione rozdawanymi w trakcie zajęć skryptami ułatwiają przypomnienie i utrwalenie znajomości sztuki oraz dają sposobność kandydatom na studia artystyczne przygotowania się tak do matury z historii sztuki jak również do 3-go teoretycznego etapu egzaminu kwalifikującego na studia na ASP, SF oraz UP.

Uwaga: Kurs ten jest dostępny jako samodzielny Kurs Historii Sztuki lub jako część całego kursu całorocznego po uprzedniej rejestracji w zakładce formularz zapisy na Całoroczny Kurs Gratia Artis – ASP.

Online Historia Sztuki  (sreaming po kliknięciu w obraz okna Playera i wpisaniu hasła dostępu) 

1. Cielesność w sztuce – prezentacja + wykład

2. Portret w sztuce i fotografii – część 1- prezentacja + wykład

portret w sztuce i fotografii

3. Portret w sztuce i fotografii – część 2 – prezentacja + wykład

4. Historia fotografii – prezentacja + wykład

5.  Deformacja w sztuce – prezentacja + wykład

6.  Kolor i przestrzeń – prezentacja + wykład

7.  Kompozycja w fotografii – prezentacja + wykład

komozycja w fotografii

8.  Historia designu – część 1 – prezentacja + wykład

Design 1

9.  Historia designu – część 2 – prezentacja + wykład

Design 2

10.  Geometria idealna – prezentacja + wykład

Geometria idealna

11.  Kicz – prezentacja + wykład

Gratia Artis

12. Poza i gest – prezentacja + wykład

Gratia Artis Poza i gest

13. Autoprezentacja – prezentacja + wykład

14. Analiza dzieła sztuki – prezentacja + wykład

Historia sztuki analiza dzieła sztuki

15. Aretfakty – prezentacja + wykład

Historia sztuki Gratia Artis

Call Now ButtonZadzwoń