Intermedia

Kurs przygotowawczy Intermedia Gratia Artis Kraków

Ta interdyscyplinarna forma zajęć organizowana w przestrzeni Pracowni Artystycznych Gratia Artis w Krakowie obejmuje różnorodne startegie kreowania działań artystycznych pozwalających na wielomedialny rozwój utalentowanej artystycznie młodzieży pod opieką kadry naukowej. Jest to część Multimedialnego Kursu Całorocznego Gratia Artis – ASP.  Projekt ten ma formę kursu przygotowawczego dedykowanego szczególnie kandydatom na studia artystyczne na Intermedia, czy Wydział Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych. A także Szkoły Filmowej w Łodzi i Warszawie oraz wydziały multidyscyplinarne innych uczelni artystycznych w Polsce oraz poza granicami kraju.

Indywidualne działania twórcze oparte na edukacyjnym Programie Gratia Artis pozwalają na uświadomieniu młodym twórcom że On sam podobnie jak Jego dzieło znajdzie się w nierozłącznym trójkącie tj. Twórca-Dzieło-Odbiorca. Dlatego też ważne jest aby w trakcie warsztatów było możliwe porównanie osiągnięć innych młodych eksperymentujących talentów oraz wymianę myśli. Praktyczne zetknięcie z dowolnie wybraną formą ekspresji oraz pogłębienie warsztatu i wzbogacenie dzieła plastycznego słowem, dźwiękiem, światłem, zapachem ugruntowują młodego twórcę w przekonaniu co do słuszności doboru mediów oraz kształtują pełniejsze przygotowanie do świadomej prezentacji swoich dokonań nowemu odbiorcy oraz konfrontacji ich na płaszczyźnie sztuki.

Dostępne zajęcia to: historia sztuki, psychologia twórczości, kurs rysunku, kurs malarstwa, kurs grafiki, kurs rzeźby, działania akcyjne, performatywne. W trakcie trwania kursu można wykonać rzeźbę kinetyczną, pachnący obiekt czy instalację a także zdobyć warsztatowe przygotowanie do samodzielnego kreowania cyfrowego obrazu fotograficznego i filmowego.

Absolwenci naszej pracowni bogaci zebrane doświadczenia warsztatowe samodzielnie komunikują się z odbiorcą w wybranych językach sztuki. Budują także swoją nową świadomość interaktywności dzieła sztuki, gdzie co chwilę rodzą się na już istniejących polach sztuki kolejne nowe języki współczesnego świata. To tam twórcy w nowy sposób komunikują się z coraz bardziej wymagającym i już przygotowanym do odbioru nowej sztuki inteligentnym odbiorcą. To właśnie nowonabyte umiejętności stają się głównym i niezbędnym składnikiem podróży współczesnego artysty w trakcie poszukiwania „Nowego”.

Czym zatem jest komunikacja wizualna, a czym alternatywne obrazowanie i czy matryca może stać się dziełem sztuki?

więcej przykładów prac uczestników warsztatów

https://www.instagram.com/p/CMWc1OLHuu-/?igshid=ow8j9epcd3ts

Call Now ButtonZadzwoń