Kurs Konserwacji Dzieł Sztuki

konserwacja dzieł sztuki kurs przygotowawczy Gratia Artis Kraków

Zajęcia kursu przygotowawczego dla kandydatów na Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki podobnie jak inne cykle zajęć programowych to wycinek z dostępnego wielomedialnego cyklu zajęć Kursu Całorocznego Programu Gratia Artis ASP dedykowanego kandydatom na wybrane wydziały studiów artystycznych na ASP i uczelni zagranicznych. Uczestnictwo w kursie daje możliwość wybierającym się na te wymagające studia poznania już wcześniej problematyki tematu a także dotknięcia w praktyce warsztatu rysunkowo-malarskiego oraz rzeźbiarskiego. Słuchacze kursu przygotowawczego precyzują w trakcie jego trwania swój wybór co do kierunku studiów konserwatorskich. A są nimi konserwacja malarstwa lub konserwacja rzeźby. Udział w teoretyczno-praktycznych zajęciach warsztatowych pozwala również na przybliżenie technik tworzenia dzieł sztuki, zjawisk budowy koloru, tworzenia farb, rozumienia waloru, powstawania faktury, plam. Zajęcia te poszerzają a czasem całkiem zmieniają świadomość młodych adeptów sztuki w kwestii, kompozycji, złożoności formy czy dynamiki obrazu i rzeźby.

W trakcie ćwiczeń praktycznych wraz z obserwacją modela, martwej natury czy kompozycji industrialnej poszerzona zostaje skala doznań estetycznych i zrozumienie zjawisk psychofizjologii widzenia. Uczestnicy kursu mają do dyspozycji w pracowni ustawienia martwych natur, kompozycji industrialnych oraz modela, w których poruszone zostają  kolejne zagadnienia i zależności.

Rozwinięta świadomość młodego konserwatora-twórcy przygotowuje go do artystycznych studiów nad zagadnieniem malarstwa ściennego, sztalugowego, malarstwa na desce, blasze, fresku,  rysunku czy rzeźbą. Wielomedialne zajęcia przygotowawcze odbywające się w naszych Pracowniach Artystycznych Gratia Artis w Krakowie są pomocne w nabraniu warsztatowej odwagi tak jak niezbędnej w trakcie samodzielnej podróży podczas trwania 3-etapowego egzaminu wstępnego na ASP. Czyli tzw. 1- teczki, 2- egzaminu praktycznego oraz ostatniego 3- egzaminu teoretycznego z elementami historii sztuki.

Uwaga: Kurs ten jest dostępny po uprzedniej rejestracji w zakładce formularz zapisy  jako Całoroczny Kurs Gratia Artis – ASP lub Kurs Letni Gratia Artis, Warsztaty i jest jego integralną częścią.

więcej przykładów prac uczestników warsztatów

Call Now ButtonZadzwoń