Lech Polcyn

1964.09.30 – Urodzony w Białymstoku
1979 – Rozpoczęcie nauki w PLSP w Supraślu koło Białegostoku
1985-1990 – Studia w ASP im. J. Matejki w Krakowie na Wydziale Grafiki
1990 – Uzyskanie dyplomu z wyróżnieniem w Pracowni Miedziorytu
od 1990 – Asystent w Katedrze Fotografii ASP w Krakowie

Fragmenty chaosu

Twórczość Lecha Polcyna na przestrzeni ostatnich kilku lat nieustanie się zmienia. Nie są to ani zmiany rewolucyjne, ani niespodziewane zwroty akcji, a raczej konsekwentny rozwój,  zmierzający do pogłębionej diagnozy otaczającej rzeczywistości. \”Fragmentacja-defragmentacja\” to tytuł wystawy w Galerii Ars Nova, na którą składa się malarstwo i obiekty fotograficzne, wśród których są prace już prezentowane, oraz takie, które przygotowane zostały specjalnie z myślą tej ekspozycji. Razem tworzą spójną całość, podkreśloną poprzez przemyślany sposób prezentacji.
Myśl przewodnia wystawy, którą odnieść można do całej twórczości Polcyna, dotyczy odbieranej przemożnie przez autora, otaczającej go, chaotycznej rzeczywistości. To chaos w małym, prywatnym wydaniu, który bierze górę nad próbą porządkowania codzienności i determinuje jakość naszego życia. Stąd w sferze zainteresowań autora znajdują się przedmioty codziennego użytku, sytuacje i uczucia rozgrywające się między dwojgiem ludzi, prywatne historie i kroniki domowe.

Lech Polcyn wywodzi się z krakowskiej ASP. W początkowym okresie tworzył przede wszystkim martwe natury i portrety, pielęgnując perfekcję warsztatową. Kolejne fazy rozwoju jego malarstwa prowadziły do coraz większych uogólnień, budowania płaszczyzny płótna przy pomocy wyraźnie zaznaczonego konturu i określonej plamy barwnej, z pominięciem modelunku i światłocienia. Twórczość artysty podlegała coraz większym uproszczeniom formy, a także koloru, który autor gubił, tworząc niejednokrotnie kompozycje niemal monochromatyczne: cieliste, pastelowe, wymagające od widza wiele uwagi i skupienia. W konsekwencji kolejnych uproszczeń przyszedł etap rozbijania na fragmenty, dzielenia kompozycji na mniejsze elementy, zestawiania z nich na powrót kompletnych kompozycji, lub zmuszania widza do łączenia ich w wyobraźni czy wypełniania kolorem, a tym samym treścią. Autor prac zmusza widza do wykorzystania nawyków z dziecięcych zabaw, które zna każdych z nas, takich jak „kolorowanki”, „połącz kropki” czy „znajdź brakujący element”.
Być może właśnie brakujący element jest kluczem do twórczości Polcyna, przynajmniej w obecnej jej fazie. Niepokój wywołany podświadomym uczuciem, że czegoś nam brakuje, że element nie pasuje do układanki, że z jakiegoś nieokreślonego powodu nie możemy jej ułożyć do końca to wrażenie jakie określa chaotyczną rzeczywistość. Scalanie i porządkowanie tego wszystkiego zależy od nas, a w kontakcie z jego malarstwem odbywa się na poziomie odbioru. Powodzenie tego działania pozostaje jednak życzeniowe, proces dzielenia całości obrazu będzie się u Polcyna pogłębiał tak, że nie można będzie zobaczyć już całości.

Proces fragmentacji realizowany w malarstwie przenosi Lech Polcyn także na drugie medium, w jakim się wypowiada – na fotografię. Zyskała ona wymiar przestrzenny, przeradzając się w obiekty fotograficzne. Polcyn sugeruje dla nich adekwatną nazwę „obiekty rzeczywistości” Powstają w wyniku darcia odbitek barytowych, przerabiania ich na „masę fotograficzną”, zamoczoną w kleju i formowaną lub zszywaną tak, aby przybrała kształt rzeczywistych przedmiotów czy fragmentów ciała. Obiekty rzeczywistości to odwrotna do malarstwa sytuacja: porozdzieranie strzępki zostały w nich dosłownie sklejone w nową całość. To tym bardziej paradoksalne w przypadku fotografii, która jest jednym z najbardziej doskonałych oszustw, które cięgle jeszcze potrafi uwieść wielu, mimo że  nikt już chyba nie wierzy, że wiernie odwzorowuje rzeczywistość.

Agnieszka Gniotek

wybrany wycinek twórczości artysty:

 

 

Call Now ButtonZadzwoń