kurs letni na ASP – plener

Plener – Warsztaty Letnie rysunku, malarstwa i projektowania przestrzennego – Gratia Artis – ASP cykl lipcowy i sierpniowy w Krakowie (opcja zakwaterowania) od 1 lipca do 10 lipca oraz od 1 do 10 sierpnia 2019 r.

Miejsce: Kraków, Plac Matejki 3 Artystyczne Pracownie Gratia Artis, pracownia 8 (vis a vis gmachu ASP) 5 minut od Dworca PKP i PKS.
Infolinia Gratia Artis tel. 604 062 988 – w godz. 9.00-18.00 – Piotr Suchodolski, koordynator kursu

Plenerowe Warsztaty Letnie w Krakowie cykl lipcowy oraz cykl sierpniowy (opcja zakwaterowania) od 1-go do 10-go lipca oraz od 1-go do 10-go sierpnia  2019 r. Ten Multimedialny Letni Kurs Przygotowawczy należący do programu Gratia Artis ASP, jest skierowany do kandydatów wybierających się na wszystkie wydziały Akademii Sztuk Pięknych w Polsce a także do Szkół Filmowych, Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego oraz inne wyższe uczelnie plastyczne w kraju i za granicą w tym: Prague College, Universitat der Kunste Berlin, Bauhaus-Universitat Weimar, Univesity of the Arts London (Central Saint Martins), Chelsea College of Art and Design, Birmingham Institute of Art and Design, Royal Academy of Arts, Pennsylvania Academy the Fine Arts – Philadelphia, New York Academy of Art, Art Students League of New York, School of Visual Arts New York.

w programie:
kurs rysunku i malarstwa – akt, martwa natura, kompozycja industrialna,
wzornictwo/design – forma , kolor, ergonomia, funkcja,
projektowanie przestrzenne – harmonia łączenia form, synteza przestrzeni
intermedia – działania multimedialne
kurs animacji i operatorstwa – realizacja obrazu filmowego
kurs fotografii – kreowanie fotografii cyfrowej
przygotowanie teczek – kompletowanie prac, selekcja, ekspozycja
kurs wiedzy specjalistycznej – opcjonalne wykłady uzupełniające, prezentacje
historia sztuki – wykłady uzupełniające, prezentacje (opcja dla chętnych)
Opcjonalnie uczestnicy mogą wziąć udział w dedykowanych wydziałom ASP wykładach obejmujących zagadnienia dotyczące aktualnych działań i trendów w sztuce czy designie omawianych w kontekście z historią sztuki. Teoretyczne wprowadzenia oraz multimedialne prezentacje pozwalają na przypomnienie znajomości historii sztuki oraz dają sposobność przygotowania się do matury z historii sztuki oraz części teoretycznej egzaminu wstępnego na ASP, SF oraz UP.

Zajęcia  odbywają się codziennie od poniedziałku 1 lipca do 10 lipca włącznie w godz. 9.00-16.00 (przerwa obiadowa 12.30-13.00) z opcjonalną mością zakwaterowania w Domu Studenckim UJ w pokojach 2 osobowych (patrz pakiet informacyjny).

kadra:
Kurs jest realizowany pod opieką dydaktyczną akademickiej kadry naukowej w formie praktycznych zajęć obejmujących profilowane przygotowanie na wybrane kierunki studiów na Akademii Sztuk Pięknych oraz innych uczelni artystycznych w tym także zagranicznych.  Program uwzględnia indywidualny stopień zaawansowania kandydatów. Kurs obejmuje ukierunkowane strategie przygotowawcze mające zastosowanie w praktykach egzaminacyjnych.

Zajęcia pozwalają na zweryfikowanie swoich umiejętności i utwierdzenie się w przekonaniu co do trafności wyboru właściwego kierunku studiów artystycznych.kompletowanie prac do teczki
W trakcie kursu uczestnicy mają sposobność kompletowania wymaganej ilości prac do „teczki” oraz korzystania z indywidualnej pomocy opiekuna pracowni.

zakwaterowanie

Opcja noclegowa dla osób przyjezdnych w domu studenckim 50 zł za dobę od osoby.
Noclegi w pokojach 2 i 3 osobowych dostępne wyłącznie na czas kursu dla uczestników programu Gratia Artis na podstawie przesłanej karty uczestnika.koszty:
Dzienny koszt uczestnictwa to 170 zł, zajęcia w godz. 9.00-16.00 , przerwa obiadowa 12.30-13.00
Odpłatność za kurs naliczana jest według wielokrotności dni uczestnictwa.
koszt warsztatów w Krakowie : 1-10 lipca lub 1-10 sierpnia
opłata normalna bez obiadów i bez zakwaterowania-1700 zł,
opłata normalna z zakwaterowaniem bez obiadów– 2200 zł (zakwaterowanie 50 zł doba)
opłata normalna z obiadami i zakwaterowaniem -2320 zł,
opłata ulgowa specjalna bez obiadu i bez zakwaterowania -1700 zł – dotyczy wyłącznie uczestników minionych edycji Gratia Artis  lub Akademii Obrazu.

wyżywienie opcjonalne, dostępne odpłatnie dla uczestników kursu i warsztatów Gratia Artis w cenie:
– śniadania po 8 zł (szwedzki stół), w godz. 8.00 – 9.30),
– obiady po 12 zł (zupa , drugie danie, kompot) w godz. 12.00 – 16.00

Posiłki na parterze w budynku pracowni vis a vis gmachu ASP, restauracja „Jagienka”.

Uczestnicy w ramach opłaty otrzymują do dyspozycji w pracowniach
sztalugi rysunkowe stacjonarne i plenerowe, deski rysunkowe, w trzech formatach, papiery rysunkowe w dowolnych formatach, bristole, papiery szare, węgiel rysunkowy, grafity, ołówki, sangwiny, pastele, fiksatywy, gumki, tusz, emulsje, klipsy, etc. za wyjątkiem materiałów malarskich.

Rejestracja
Pakiety informacyjne zawierające szczegółowe informacje o grupach zajęciowych oraz formularz karty uczestnika wraz z mapką lokalizacji odsyłany zwrotnie drogą elektroniczną e-mail według kolejności zgłoszeń dokonanych drogą Rejestracji Elektronicznej.

Uwaga: Rejestracja jest warunkiem uczestnictwa w kursie.

Aby potwierdzić rezerwację miejsca należy otrzymaną kartę uczestnika wypełnić i odesłać e-mailem, lub pocztą do biura koordynacyjnego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.

mailem: s2point@kr.onet.pl
lub drogą pocztową na adres zwrotny:
Biuro organizacyjne INCI Gratia Artis
ul. Salwatorska 4 pok.11, 30-109 Kraków,

Informacja dla opłacających zajęcia przelewem na konto organizatora:

INCI – Gratia Artis
PKO BP II Oddział Kraków
11 1020 2906 0000 1302 0123 9698

tytuł wpłaty:
Kurs Letni Gratia Artis – ASP
imię i nazwisko uczestnika…….

Uwaga:
Odesłana karta potwierdza uczestnictwo w kursie rezerwując miejsce na liście uczestników.
Rezerwacja miejsca na kursie nie jest możliwa bez odesłania do naszego biura wypełnionej karty uczestnika zaopatrzonej dowodem wpłaty zaliczki w kwocie 500 zł (patrz karta zgłoszeniowa) i traci ważność.

Informacje dodatkowe tel. 604 06 29 88 koordynator d/s kursu Piotr Suchodolski

rodzaje zajęć dostępne w czasie trwania kursu programu Gratia Artis – ASP:
rysunek i malarstwo – akt, martwa natura, kompozycja industrialna, zajęcia dla kandydatów na wszystkie wydziały ASP.

Zadzwoń