a       k        t        u        a        l         n        o        ś        c        i

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

trwają zapisy na całoroczny kurs przygotowawczy 2017/18 - Gratia Artis - ASP

od 16 września 2017 do 28 kwietnia 2018

Miejsce: Kraków, Plac Matejki 3 pracownia 8 (vis a vis gmachu ASP)

Infolinia Gratia Artis tel. 604 062 988 - w godz. 9.00-18.00 - Piotr Suchodolski, koordynator kursu

specjalistyczny kurs przygotowawczy należący do programu Gratia Artis,  skierowany do kandydatów wybierających się na Akademie Sztuk Pięknych do Szkół Filmowych na Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego oraz inne wyższe uczelnie plastyczne w kraju i za granicą w tym University of the Arts London.

w programie:

kurs rysunku i malarstwa – akt, martwa natura, kompozycja industrialna
wzornictwo/design – forma , kolor, ergonomia, funkcja,
projektowanie przestrzenne – harmonia łączenia form, synteza przestrzeni
intermedia – działania multimedialne
kurs animacji i operatorstwa – realizacja obrazu filmowego
kurs fotografii – kreowanie fotografii cyfrowej
przygotowanie teczek – kompletowanie prac, selekcja, ekspozycja
kurs wiedzy specjalistycznej - opcjonalne wykłady uzupełniające, prezentacje (szersze informacje poniżej)

 

historia sztuki - wykłady uzupełniające, prezentacje (opcja dla chętnych)
Opcjonalnie uczestnicy mogą wziąć udział w dedykowanych wydziałom ASP wykładach obejmujących zagadnienia dotyczące aktualnych działań i trendów w sztuce czy designie omawianych w kontekście z historią sztuki. Teoretyczne wprowadzenia oraz multimedialne prezentacje pozwalają na przypomnienie znajomości historii sztuki oraz dają sposobność przygotowania się do matury z historii sztuki oraz części teoretycznej egzaminu wstępnego na ASP, SF oraz UP.

Uwaga uczestnicy kursów Gratia Artis oraz nowi kandydaci już

od 20 września dostępne bezpłatne studium rysunkowe i malarskie

aktu w cyklach środowych. (nowi kandydaci - bezpłatny dzień próbny)Terminy programowych zajęć:
Program 1 - wyłącznie w soboty od 16 września 2017 do 28 kwietnia 2018                                                                                              w godzinach od 9.00 do16.00,

cykl obejmuje 27 zajęć po 8 lub 6 godzin lekcyjnych dziennie,
-  9.00 - 10.30  historia sztuki - opcjonalnie 2 godz. lekcyjne
- 10.30 - 16.00 rysunek, malarstwo, projektowanie przestrzenne - ćwiczenia 6 godz. lekcyjnych                                                              (dogodny dla osób przyjezdnych) 5 minut pieszo od dworca PKP i PKS.

Program 2 – wtorki + czwartki od 20 września 2017 do 28 kwietnia 2018                                                                                               27 x w cyklu rocznym t.j. po 2 dni w tygodniu każdy to 4 godz. lekcyjne,                                                                                                od 17.00 do 20.00, (dogodny dla osób miejscowych lub studiujących

Uwaga: historia sztuki dostępna opcjonalnie wyłącznie w soboty w godzinach 9.00 – 10.30,
(patrz pakiet informacyjny).

- opłata za kurs zawiera: koszty materiałów i narzędzi rysunkowych w tym papieru, węgla rysunkowego, grafitu, fisatyw, gumek etc.

miejsce zajęć: (5 minut od Dworca PKP i PKS) Kraków-Stare Miasto, Plac Matejki 3 videofon 8 - Artystyczne Pracownie Gratia Artis vis a vis gmachu ASP,  patrz pakiet informacyjny) oraz dostępne pracownie ASP.

program
Zajęcia kursu są realizowane pod opieką dydaktyczną akademickiej kadry naukowej w formie praktycznych
zajęć obejmujących profilowane przygotowanie na wybrane kierunki studiów na akademii. Program uwzględnia indywidualny stopień zaawansowania kandydatów. Kurs obejmuje ukierunkowane strategie przygotowawcze mające zastosowanie w praktykach egzaminacyjnych.
Pozwala na zweryfikowanie swoich umiejętności i utwierdzenie się w przekonaniu co do trafności wyboru właściwego kierunku studiów artystycznych. W trakcie zajęć uczestnicy uzyskują obiektywny obraz postępów oraz otrzymują praktyczne zalecenia dotyczące wyboru metod dalszej drogi rozwoju. Systematyczny udział w  procesie przygotowawczym pozwala poznać tajniki warsztatu artystycznego oraz praktycznie ugruntować zdobytą wiedzę i umiejętności, stwarzając realne szanse kwalifikacji na studia.  

kompletowanie prac do teczki
W trakcie kursu uczestnicy mają sposobność kompletowania wymaganej ilości prac do „teczki” oraz korzystania z indywidualnej pomocy opiekuna pracowni przy selekcji prac i wyborze sposobu ich ekspozycji.

koszty:
Całkowity koszt kursu praktycznego (216 godz. lekcyjnych) rysunku , malarstwa, ćwiczeń przestrzennych: został podzielony na 8 rat .

1 rata wrześniowa to koszt 390 zł pozostałe po 520 zł., płatne raz w miesiącu  według kalendarza zajęć.  

Całkowity koszt kursu teoretycznego (48 godz. lekcyjnych) historii sztuki 750 zł  został podzielony na 3 raty po 250 zł. płatne miesięcznie przez 3 pierwsze miesiące kursu.

Opłata rejestracyjna 50 zł, dokonywana jednorazowo w pierwszym rozpoczynającym miesiącu uczestnictwa.

uczestnicy w ramach opłaty za kurs otrzymują do dyspozycji w pracowniach:
sztalugi rysunkowe stacjonarne i plenerowe, deski rysunkowe, w trzech formatach, papiery rysunkowe w dowolnych formatach, bristole, papiery szare, węgiel rysunkowy, grafity, ołówki, sangwiny, pastele, fiksatywy, gumki, tusz, emulsje, klipsy, etc. za wyjątkiem materiałów malarskich.

wyżywienie / opcja zajęć sobotnich
Posiłki w kwocie 12 zł dostępne dla uczestników kursu Gratia Artis w trakcie przerwy obiadowej  od godz. 13.00 - 13.30 (zupa , drugie danie, kompot) na parterze budynku pracowni w restauracji „Jagienka”.

rejestracja
Pakiety informacyjne zawierające szczegółowe informacje o grupach zajęciowych oraz formularz karty uczestnika wraz z mapką lokalizacji odsyłany zwrotnie drogą elektroniczną e-mail według kolejności zgłoszeń dokonanych drogą Rejestracji Elektronicznej.

Uwaga: Rejestracja Elektroniczna jest warunkiem uczestnictwa w kursie.

Aby potwierdzić rezerwację miejsca należy otrzymaną kartę uczestnika wypełnić i odesłać faxem, e-mailem, lub pocztą do biura koordynacyjnego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.

mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
lub drogą pocztową na adres zwrotny:
Biuro organizacyjne INCI Gratia Artis
ul. Salwatorska 4 pok.11, 30-109 Kraków,


Uwaga:
Odesłana karta potwierdza uczestnictwo w kursie rezerwując miejsce na liście uczestników.
Rezerwacja miejsca na kursie nie jest możliwa bez odesłania do naszego biura wypełnionej karty uczestnika zaopatrzonej dowodem wpłaty zaliczki (patrz karta zgłoszeniowa) i traci ważność.

Informacje dodatkowe tel. 604 06 29 88 koordynator d/s kursu Piotr Suchodolski

rodzaje zajęć dostępne w czasie trwania kursu programu Gratia Artis - ASP:
rysunek i malarstwo – akt, martwa natura, kompozycja industrialna, zajęcia dla kandydatów na wszystkie wydziały ASP.

     

  

  

wzornictwo/design – forma , kolor, ergonomia, funkcja, zajęcia dla kandydatów na Wzornictwo i Architekturę Wnętrz

   

   

projektowanie przestrzenne – harmonia łączenia form, synteza przestrzeni, zajęcia dla kandydatów na Wzornictwo, Architekturę Wnętrz i Scenografię

  

intermedia – działania multimedialne, zajęcia dla kandydatów na Intermiedia, Malarstwo, Grafikę, Scenografię, Rzęźbę

   

     

fotografia – kreowanie fotografii cyfrowej, zajęcia uzupełniające dla kandydatów pragnących poszerzyć zawartość teczek o prace fotograficzne

   

historia sztuki – zajęcia przygotowawcze do egzaminu maturalnego z historii sztukido oraz III-go etapu kwalifikacji na ASP. Prograqm opiera się na najnowszej literaturze przedmiotu oraz materiałach multimedialnych dostarczając nieodzownego narzędzia w budowaniu świadomości przyszłego twórcy z zakresu specjalistycznej wiedzy indywidualnie przypisanej odrębnym wydziałom.

   


przygotowanie teczek – kompletowanie prac, selekcja, ekspozycja, szczegóły w zakładce kurs całoroczny Gratia Artis - ASP

szczegóły w zakładkach wybranego kursu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trwają zapisy na zajęcia rozwoju artystycznego dorołsych Gratia Artis 30+

Zajęcia Gratia Artis 30+ w formie kursów lub plenerów, skierowane są do osób w wieku 30+. Dają doskonałą sposobność rozwoju warsztatu artystycznego przy jednoczesnym pogłębieniu wiedzy oraz wrażliwości estetycznej.  Poprzez wprowadzenie twórczej atmosfery do swojego życia uczestnikom warsztatów udaje się bez trudu zrelaksować w miłym towarzystwie oraz poszerzyć grono znajomych, o tych o podobnym usposobieniu i wrażliwości na piękno którzy pragną rozwijać swoje artystyczne pasje.

opieka:
artyści oraz akademicka kadra naukowa

termin zajęć: od 11 września 2017 do 27 kwietnia 2018

terminy zajęć:

w tygodniu dzienne
- od 11 września do końca kwietnia, poniedziałki i piątki sesje zajęć od godz.10.00 do 13.00
+ opcjonalnie środy od godz.17.00 do 20.00

w tygodniu wieczorne
- od 11 września 2017 do 27 kwietnia 2018, poniedziałki i piątki sesje zajęć od godz.17.00 do 20.00 + opcjonalnie środy od godz.17.00 do 20.00

w programie: 

kurs rysunku , malarstwa, rzeźby, opłata zawiera koszty materiałów i narzędzi rysunkowych,
kurs aranżacji wnętrz - opłata zawiera materiały skryptowe i pomoce,
kurs fotografii cyfrowej
kurs historii sztuki - opłata zawiera materiały skryptowe,
kurs psychologii twórczości z  treningiem pamięci - opłata zawiera materiały skryptowe,