kurs całoroczny dla kandydatów na ASP

  Multimedialny Całoroczny Kurs Przygotowawczy Gratia Artis ASP
Koszty:

520 zł
miesięcznie – Program 1
24 h zajęć podstawowych do wyboru opcja 4 soboty po 6 h zajęć dziennie 9.00-15.00 lub 4 wtorki + 4 czwartki po 3 h zajęć dziennie 17.00-20.00
+ 3 h dodatkowo czyli 1 bezpłatna „Środa z aktem” w miesiącu.

640 zł miesięcznie – Program 2
bez limitu godzin + 9 h dodatkowo czyli 3 bezpłatne „Środy z aktem” w miesiącu.
czyli powyżej 24 h zajęć w miesiącu, dobierając i sumując dowolne zajęcia spośród dostępnych dni oraz godzin trwania kursu,

1h zajęć / Program 1 –  21 zł
1h zajęć / Program 2 –  11 zł

  Skuteczność kursów programu Gratia Artis w 2018:
– uczelnie artystyczne w  Polsce:  91 %
– uczelnie artystyczne za granicą:  100 %

  Rezygnacja z kursu jest możliwa w dowolnym momencie jego trwania z uwagi na brak umów. Dołączenie do grupy jest możliwe także w trakcie trwania kursu.

  Termin: od 15 września 2018 do 27 kwietnia 2019 roku.
  Miejsce: Kraków, Plac Matejki 3 Artystyczne Pracownie Gratia Artis, pracownia 8 (vis a vis gmachu ASP) 5 minut od Dworca PKP i PKS.
  Infolinia Gratia Artis
tel.
604 062 988 – w godz. 9.00-18.00 – Piotr Suchodolski, koordynator kursu

  Multimedialny Całoroczny Kurs Przygotowawczy Gratia Artis ASP należący do programu Gratia Artis,  skierowany do kandydatów wybierających się na wszystkie wydziały Akademii Sztuk Pięknych do Szkół Filmowych na Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego oraz inne wyższe uczelnie plastyczne w kraju i za granicą w tym: Univesity of the Arts London (Central Saint Martins), Royal Academy of Arts, New York Academy of Art, School of Visual Arts New York.

w programie:
  kurs rysunku i malarstwa – akt, martwa natura, kompozycja industrialna,
  wzornictwo/design – forma , kolor, ergonomia, funkcja,
  projektowanie przestrzenne – harmonia łączenia form, synteza przestrzeni
  intermedia – działania multimedialne
  kurs animacji i operatorstwa – realizacja obrazu filmowego
  kurs fotografii – kreowanie fotografii cyfrowej
  przygotowanie teczek – kompletowanie prac, selekcja, ekspozycja
  kurs wiedzy specjalistycznej – opcjonalne wykłady uzupełniające, prezentacje
  historia sztuki – wykłady uzupełniające, prezentacje (opcja dla chętnych)
Opcjonalnie uczestnicy mogą wziąć udział w dedykowanych wydziałom ASP wykładach obejmujących zagadnienia dotyczące aktualnych działań i trendów w sztuce czy designie omawianych w kontekście z historią sztuki. Teoretyczne wprowadzenia oraz multimedialne prezentacje pozwalają na przypomnienie znajomości historii sztuki oraz dają sposobność przygotowania się do matury z historii sztuki oraz części teoretycznej egzaminu wstępnego na ASP, SF oraz UP.

  „Środy z aktem”
To forma bezpłatnych zajęć studium rysunkowego i malarskiego aktu w cyklach środowych w godz. od 17.00 do 20.00 dostępna odpowiednio dla wybranego programu przez uczestników naszych kursów Gratia Artis
a także nowych kursantów.


Terminy zajęć programowych zawierających po 24 h zajęć miesięcznie:
  Program 1 – soboty:  wyłącznie w soboty od 15 września 2018 do 27 kwietnia 2019 w godzinach od 9.00 do 15.00, cykl obejmuje 27 zajęć po 6 h dziennie (odpłatność za jeden dzień praktycznych zajęć sobotnich to 130 zł z bezpłatnym papierem, materiałami artystycznymi i narzędziami),
od 9.00 do 15.00 lub 17.00 rysunek, malarstwo, projektowanie przestrzenne – ćwiczenia 6 h (dogodny dla osób przyjezdnych) 5 minut pieszo od dworca PKP i PKS.

(odpłatność za jedną sesję sobotnią tj. 6 h zajęć to 130 zł z bezpłatnym papierem, materiałami artystycznymi i narzędziami)

Program 1 – wtorki + czwartki od 18 września 2018 do 25 kwietnia 2019 cykl obejmuje 54 zajęcia w cyklu rocznym t.j. 2 dni w tygodniu każdy po 3 h, od 17.00 do 20.00, (dogodny dla osób miejscowych lub studiujących (odpłatność za jedną sesję tj. 3 h zajęć to 65 zł z bezpłatnym papierem, materiałami artystycznymi i narzędziami)

  Program 2:  wtorki + czwartki + soboty od 18 września 2018 do 25 kwietnia 2019 cykl obejmuje dowolną nielimitowaną ilość zajęć w cyklach tygodniowych całorocznego kursu przygotowawczego dla kandydatów na ASP.

  Uwaga: historia sztuki dostępna opcjonalnie wyłącznie w soboty w godzinach od 15.00 do 16.30,
(patrz pakiet informacyjny).

– opłata za kurs zawiera: koszty materiałów i narzędzi rysunkowych w tym papieru, węgla rysunkowego, grafitu, fisatyw, gumek etc.

  Opis programu:
Zajęcia kursu są realizowane pod opieką dydaktyczną akademickiej kadry naukowej w formie praktycznych
zajęć obejmujących profilowane przygotowanie na wybrane kierunki studiów na akademii. Program uwzględnia indywidualny stopień zaawansowania kandydatów. Kurs obejmuje ukierunkowane strategie przygotowawcze mające zastosowanie w praktykach egzaminacyjnych.
Pozwala na zweryfikowanie swoich umiejętności i utwierdzenie się w przekonaniu co do trafności wyboru właściwego kierunku studiów artystycznych. W trakcie zajęć uczestnicy uzyskują obiektywny obraz postępów oraz otrzymują praktyczne zalecenia dotyczące wyboru metod dalszej drogi rozwoju. Systematyczny udział w  procesie przygotowawczym pozwala poznać tajniki warsztatu artystycznego oraz praktycznie ugruntować zdobytą wiedzę i umiejętności, stwarzając realne szanse kwalifikacji na studia.

  Kompletowanie prac do teczki.
W trakcie kursu uczestnicy mają sposobność kompletowania wymaganej ilości prac do „teczki” oraz korzystania z indywidualnej pomocy opiekuna pracowni przy selekcji prac i wyborze sposobu ich ekspozycji.

  koszty kursu:
  Całkowity koszt kursu praktycznego (216 godz. lekcyjnych) rysunku , malarstwa, ćwiczeń przestrzennych: został podzielony na 8 rat .
1 rata wrześniowa to koszt 480 zł pozostałe po 520 zł 24 h w miesiącu lub bez limitu godzin z opłatą podwyższoną do 640 zł, płatne raz w miesiącu według kalendarza zajęć.

  Całkowity koszt opcjonalnego kursu historii sztuki to 720 zł (48 godz. lekcyjnych z ukierunkowaniem do III-go etapu tj. egzaminu ustnego na ASP) został podzielony na 6 rat po 120 zł  płatne raz w miesiącu przez 6 kolejnych miesięcy kursu począwszy od listopada.

  Opłata rejestracyjna 50 zł, jest dokonywana jednorazowo w pierwszym rozpoczynającym cykl zajęć miesiącu.
Uczestnicy w ramach opłaty za kurs otrzymują do dyspozycji w pracowniach:
sztalugi rysunkowe stacjonarne i plenerowe, deski rysunkowe, w trzech formatach, papiery rysunkowe w dowolnych formatach, bristole, papiery szare, węgiel rysunkowy, grafity, ołówki, sangwiny, pastele, fiksatywy, gumki, tusz, emulsje, klipsy, etc. za wyjątkiem materiałów malarskich.

  Warunki rezygnacji: Rezygnacja z kursu może nastąpić w dowolnym momencie uczestnictwa po uprzednim poinformowaniu organizatora kursu lub wykładowcy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

  Wyżywienie / opcja zajęć sobotnich
Posiłki w kwocie 12 zł dostępne dla uczestników kursu Gratia Artis w trakcie przerwy obiadowej  od godz. 13.00 – 13.30 (zupa , drugie danie, kompot) na parterze budynku pracowni w restauracji „Jagienka”.

  Informacja dla opłacających zajęcia przelewem na konto organizatora:

INCI – Gratia Artis
PKO BP II Oddział Kraków
11 1020 2906 0000 1302 0123 9698

tytuł wpłaty:
Kurs Całoroczny Gratia Artis – ASP
imię i nazwisko uczestnika…….

  Rejestracja:
Pakiety informacyjne zawierające szczegółowe informacje o grupach zajęciowych oraz formularz karty uczestnika wraz z mapką lokalizacji odsyłany zwrotnie drogą elektroniczną e-mail według kolejności zgłoszeń dokonanych drogą Rejestracji Elektronicznej.

  Uwaga: Rejestracja jest warunkiem uczestnictwa w kursie.
Aby potwierdzić rezerwację miejsca należy otrzymaną kartę uczestnika wypełnić i odesłać e-mailem, lub pocztą do biura koordynacyjnego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.

mailem: s2point@kr.onet.pl
lub drogą pocztową na adres zwrotny:
Biuro organizacyjne INCI Program Gratia Artis
ul. Salwatorska 4 pok.11, 30-109 Kraków,

Odesłana karta potwierdza uczestnictwo w kursie rezerwując miejsce na liście uczestników.
Rezerwacja miejsca na kursie nie jest możliwa bez odesłania do naszego biura wypełnionej karty uczestnika zaopatrzonej dowodem wpłaty zaliczki (patrz karta zgłoszeniowa) i traci ważność.

  Informacje dodatkowe:
tel. 604 06 29 88 koordynator d/s kursu Piotr Suchodolski w godz. 9.00-19.00